Is jouw peuter van (rond de) 3 jaar oud onhandelbaar? Peuters van drie kunnen inmiddels al hun eerste woordjes zeggen. Je kunt verbaal met ze communiceren en dit kan ervoor zorgen dat ze goed zullen laten weten wat ze willen. Wanneer ze niet krijgen wat ze willen of juist iets moeten doen wat ze niet willen, kunnen ze ongewenst gedrag vertonen en soms zelfs aggressief worden. Slaan, bijten, duwen en schoppen zijn dan manieren om dit te uiten. Het is normaal dat peuters van 2, 3 en 4 wel eens opstandig worden, maar als dit veel gebeurt, dan is dit mogelijk een probleem.

Hebben jullie thuis een onhandelbaar kind van 3 jaar en weten jullie je geen raad meer? Groeii biedt praktische begeleiding aan alle ouders die hiermee worstelen.

Onhandelbare peuters zijn vaak onbegrepen

Soms wordt een peuter onhandelbaar genoemd als de ouders de peuter niet meer in de hand hebben, ook al als de peuter 3 jaar is. De peuter luistert niet naar de ouders, waardoor het veel straf krijgt en de ouders vaak boos zijn. Hierdoor komt het gezin in een vicieuze cirkel terecht die moeilijk te doorbreken is. Het boos worden en straf geven werkt niet, dus dient er een andere oplossing voor bedacht te worden.

Jeugd en opvoedhulp voor peuters

Groeii biedt ondersteuning bij met onhandelbare kinderen van alle leeftijden (zo ook voor peuters van 3 jaar) en kan ouders helpen hun kind beter te begrijpen. Door antwoord te geven op vragen als “waarom heeft de peuter driftbuien?” of “waarom luistert de peuter niet?” kunnen de ouders anders handelen en het begrip tussen peuter en ouders verbeteren.

Waar komt een onhandelbare peuter van 3 jaar oud vandaan?

Het kan verschillende oorzaken hebben dat jullie peuter van 3 jaar onhandelbaar wordt. Onbegrip vanuit de ouders, een situatie rondom een jonger broertje of zusje of het vermoeden van een verstandelijke beperking kunnen ervoor zorgen dat ouders de peuter minder goed begrijpen en begeleiding in de ontwikkeling.

Diagnostisering en begeleiding

Diagnostisering van een beperking kan niet plaatsvinden voordat het kind 5 jaar oud is. Begeleiding is gericht op opvoedondersteuning (ouders leren omgaan met het gedrag van hun peuter en handvatten geven). Wel kan een kind van 3 jaar oud kindfactoren laten zien waardoor het duidelijk is dat er mogelijk een stoornis aan het gedrag ten grondslag ligt. Dit kan door observatie van het kind ontdekt worden. Door de ontwikkeling en jonge leeftijd richt begeleiding zich niet direct op het kind.

Groei mee met Groeii

Groeii biedt praktische begeleiding aan mensen die het moeilijk vinden om hun dagelijks leven te organiseren. Wat je vraagstuk ook is, onze hulpverleners stellen jouw wensen centraal en doen er alles aan om de doelen die wij samen opstellen te bereiken. Zo kunnen we je niet alleen helpen bij een onhandelbare peuter van 3 jaar oud, maar ook met: