Groeii acht het van groot belang dat de persoonlijke data die door u wordt verschaft met zorg wordt behandeld. Ook vinden we het belangrijk u te informeren over hoe wij met uw data omgaan, en u de keuze te bieden hoe uw persoonlijke data wordt gebruikt. Wij adviseren u daarom om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. In deze verklaring staat onder andere welke gegevens verzameld worden, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe deze gegevens worden beschermd.

1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Om u goed van dienst te zijn en om zo efficiënt en effectief mogelijk te werk te kunnen gaan, verwerkt Groeii uw persoonsgegevens.

1.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: NAW-gegevens, contactgegevens, en bankgegevens. Bankgegevens worden door Groeii alleen gevraagd wanneer u bij ons particulier zorg inkoopt. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, maar ook van de gemeente die uw gegevens verstuurd in de digitale beschikking. Ook als u de website van Groeii bezoekt, verstrekt u in sommige gevallen persoonsgegevens; in de vorm van een IP-adres bijvoorbeeld.

1.2 Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, die de website van Groeii bezoeken en/of gebruik maken van onze begeleiding, kunnen we persoonsgegevens verwerken.

1.3 Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Groeii verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
• Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de dienstverlening, voor het onderhouden van de relatie met cliënten en medewerkers, en voor het afhandelen van financiële transacties.
• Wij gebruiken persoonsgegevens van cliënten voor interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze cliënten en medewerkers verbeteren.

2. Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Op onderstaande wijze behandelen wij uw persoonsgegevens.

2.1 Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels voor het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

2.2 Uw persoonsgegevens binnen Groeii
Voor de doeleinden waarvoor Groeii uw persoonsgegevens verwerkt, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan, en voor een efficiënte bedrijfsvoering centraal worden verwerkt door, medewerkers van Groeii.

2.3 Uw persoonsgegevens buiten Groeii
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming, anders dan de derden die nodig zijn om de door uw gevraagde diensten te kunnen leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de accountant.

2.4 Wat doen we bij fraude en misbruik?
Bij fraude of misbruik kan Groeii uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie. Het kan bijvoorbeeld gaan om IP-adressen van websitebezoekers.

2.5 Veilig en vertrouwelijk
Groeii zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Al onze medewerkers gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

2.6 Bewaartermijn persoonsgegevens
Groeii is wettelijk verplicht de gegevens van cliënten 20 jaar te bewaren. Wanneer u gedurende deze periode niet actief bent geweest of op een andere manier kenbaar heeft gemaakt in ons systeem te willen blijven, zullen wij de gegevens automatisch verwijderen.

3. Wat zijn uw rechten?

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn. Ook kunt u ze laten corrigeren als ze niet juist zijn. Daarnaast kunt u uw gegevens door ons laten verwijderen.

3.1 Wilt u uw persoonsgegevens inzien?
Bent u cliënt of medewerker van Groeii en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. U stuurt uw verzoek, samen met een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs, naar:

Groeii BV
Verdilaan 1d
Kamernummer 1.14
2671 VW Naaldwijk
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3.2 Wilt u uw persoonsgegevens corrigeren?
Als uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u Groeii vragen om deze gegevens aan te passen. Dit noemen we het ‘Recht van correctie’. U kunt uw wijzigingen doorgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3.3 Wilt u uw persoonsgegevens verwijderen?
Wanneer er geen wettelijke verplichtingen meer zijn om uw gegevens te bewaren, zullen uw gegevens automatisch worden verwijderd.

4. Over dit privacy statement

4.1 Toepasselijk recht en geschillen
Op dit privacy statement is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze verklaring moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter: de rechtbank van Den Haag. Vragen over dit privacy statement kunnen worden gesteld door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4.2 Vindplaats en wijziging
Groeii behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De laatste wijziging was op 28-4-2020.
De meest recente versie vindt u altijd op www.Groeii.nl