Groeii begeleidt mensen die het moeilijk vinden om hun dagelijks leven te organiseren. Daarbij richten we ons nadrukkelijk op de hulpvraag van de cliënt in plaats van op de financiëringsvorm. 

Werken vanuit de hulpvraag

Er is een overeenkomst in hulpvraag bij al onze doelgroepen: iedereen wil binnen de mogelijkheden van zijn of haar beperking een zo normaal mogelijk leven leiden. Daarom zien wij de cliënt en zijn omgeving als de belangrijkste factor van onze begeleiding. We sluiten aan bij wat voor de cliënt belangrijk is, waar hulp bij nodig is en wat de cliënt wil en kan leren.

Samen met de cliënt stellen we doelen die we periodiek evalueren met zowel de cliënt als zijn of haar directe omgeving (ouders, begeleiders) en eventuele andere betrokken instanties. Hiermee monitoren we de voortgang van onze hulp en kunnen die waar nodig nog specifieker maken.

Wij zijn in 2009 gestart vanuit de visie dat zorg echt gericht moet zijn op de hulpvraag van de cliënt. Deze visie geleid tot een integraal hulpaanbod waarin het dagelijks leven van de cliënt centraal staat.

Tijdens de begeleiding hechten we veel waarde aan vertrouwen tussen onze begeleiders en de cliënten. Door het open contact dat hiermee ontstaat kunnen we praktische hulp leveren. Onze begeleiding is flexibel en kan bijvoorbeeld ook in de avonduren geboden worden.

Ons team is samengesteld en opgeleid om hulp te verlenen aan kwetsbare kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen.

Onderstaande doelgroepen vormen tezamen het cliëntenbestand van Groeii:

  • Volwassenen met psychiatrische problematiek (PSY/PS>18jr)
  • Kinderen en volwassenen met licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek.
  • Jongeren met psychiatrische problematiek in combinatie met opvoed- en opgroeiproblemen.
  • Kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek (zonder noodzaak van behandeling).
  • Kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek (met noodzaak van behandeling)
  • Multiprobleemgezinnen 

 

Dit zijn wij

Ons hart klopt om mensen te helpen groeien, juist als dit niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld door een gestelde psychiatrische diagnose en/of een (licht) verstandelijke beperking. Voor deze mensen biedt Groeii begeleiding op alle aspecten van hun dagelijks leven.

Het team van Groeii bevat veel ervaring, levenslust, humor, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, ondernemerschap, daadkracht en vindingrijkheid.

Werk je bij Groeii, dan denk je vaak rechtsom omdat linksom niet lukt. Onze mensen zoeken dagelijks naar mogelijkheden om oplossingen te bieden voor het verbeteren van de levens van onze cliënten. Met onze nieuwsgierigheid naar de ander verbinden wij alle belangen in ons werkveld.

Ondanks onze vindingrijkheid zijn voorspelbaarheid en vertrouwen belangrijke pijlers van ons vak. Zowel voor onze cliënten als binnen ons team. We zorgen er dan ook voor dat we de openheid die we met onze cliënten zoeken, ook op de werkvloer ervaren. Onder andere door iedere twee weken een intervisie met elkaar te houden.

Onze medewerkers beschikken allemaal over een relevante opleiding op MBO en HBO- niveau en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daarnaast werkt Groeii met Meldcode Kindermishandeling en beschikken we over een agressieprotocol. De HKZ certificering voor Geestelijke Gezondheidszorg is in 2018 afgerond. ZorgAdmin is ons cliënt volg- en registratiesysteem en mailen doen wij veilig via Zorgmail. Wij werken samen met alle betrokken partijen binnen het netwerk van onze cliënten.

Bekijk onze medewerkers