Bij Groeii krijgen wij vaak te maken met kinderen die uit huis geplaatst zijn of waarbij een uithuisplaatsing is aangevraagd

Wat is een uithuisplaatsing? Wanneer vindt er een uithuisplaatsing plaats en wat komt er allemaal bij kijken?

Kinderen worden niet zomaar uit huis geplaatst. Ook wij bij Groeii vinden dat kinderen het allerbeste thuis moeten kunnen blijven wonen; met of zonder hulp. Maar soms lukt dat niet en is het beter voor de ouder-kind relatie om het kind (tijdelijk) uit huis te plaatsen.

In deze blog willen wij je meer informatie geven over uithuisplaatsingen. Mocht je naar aanleiding van de informatie vragen hebben, dan kan je middels het contactformulier contact met ons opnemen.

kind uit huis plaatsen? informatie over uithuisplaatsing - groeii

Kind uit huis plaatsen

De beslissing om een kind (tijdelijk) uit huis te plaatsen wordt niet zomaar genomen. Vaak is er al veel hulpverlening betrokken of is er veel meer aan de hand dan een onhandelbaar kind. Uithuisplaatsen betekent dat een kind tijdelijk ergens anders gaat wonen. Dit kan bij een bekend gezin zijn, een pleeggezin of een instelling. Het is per situatie verschillend waar het kind zal worden geplaatst.

  • Het uit huis plaatsen van een kind kan
  • Tijdelijk of permanent
  • Vrijwillig of gedwongen
  • Duurt altijd maximaal één jaar, maar
  • Daarna ieder jaar verlengd worden tot het kind 18 jaar oud is

Soorten uithuisplaatsingen

Uithuisplaatsen kan vrijwillig of gedwongen plaatsvinden.

Vrijwillige uithuisplaatsing

Vrijwillige uithuisplaatsing vindt plaats met toestemming van de gezaghebbende ouder(s). De ouders willen in dit geval vrijwillig hun kind of kinderen tijdelijk uit huis worden geplaatst. De redenen kunnen verschillen. Het kan zijn doordat ouders zelf problemen hebben waardoor zij hun kind of kinderen niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. Het kan zijn dat ouders veel ruzie of onenigheid hebben met hun kind / kinderen, waardoor de veiligheid van alle gezinsleden niet gewaarborgd kan worden. Maar het kan ook zijn dat de gedragsproblemen van hun kind of kinderen er voor zorgen dat ouders ervaren dat hun kind onhandelbaar is waardoor zij van mening zijn dat thuis blijven wonen geen optie meer is.

Denk jij of denken jullie eraan jouw/jullie kind uit huis te plaatsen? Dan is de eerste stap om hulp te vragen aan een hulpverlener.

Gedwongen uithuisplaatsing

Van gedwongen uithuisplaatsing is sprake als de gezaghebbende ouder(s) niet vrijwillig het kind uit huis willen plaatsen, maar de rechter beslist dat het beter is voor het kind om tijdelijk ergens anders te gaan wonen. Het is een maatregel van de kinderbescherming om het kind te beschermen. Hier zijn wel bepaalde regels voor. De rechter kan beslissen om een kind uit huis te plaatsen als:

  • De ouders de zorg niet aankunnen
  • Het kind en de ouders veel ruzie hebben
  • Er sprake is van verwaarlozing of mishandeling bij het kind
  • Er sprake is van ziekte bij de ouders
  • Ouders geven in alle gevallen géén toestemming voor (vrijwillige) uithuisplaatsing van hun kind(eren).

Wat gebeurt er bij uithuisplaatsing?

Als de ouders of rechter besluiten het kind uit huis te plaatsen, zal het kind tijdelijk ergens anders gaan wonen. Dit is altijd voor maximaal 1 jaar en na ieder jaar kan het met nog een jaar worden verlengd tot het kind 18 jaar oud is. De eerste optie bij uithuisplaatsing is netwerkpleegzorg. Dit houdt in dat familie of bekenden van het gezin het kind opvangen. Een pleegzorginstelling neemt contact met hen op om dit te bespreken.

In sommige gevallen is netwerkpleegzorg niet mogelijk en in dat geval komt optie 2 om de hoek: een pleeggezin. Dit is een gezin dat niet bekend is bij de ouders en in sommige gevallen zal dit bewust zo worden gelaten, maar in de meeste gevallen mogen ouders wel contact blijven houden met het kind. Dit wordt besproken in een omgangsregeling.

Vanzelfsprekend is het van belang om dit allemaal zo snel mogelijk goed geregeld te hebben, zodat het kind weet waar hij of zij aan toe is.

Uit huis geplaatst, en nu?

Na het uithuisplaatsen is het de bedoeling om alles weer op de rit te krijgen en alles op alles te zetten om het kind weer thuis te kunnen laten wonen. Stap 1 is daarom weten welke hulp ouders en kind nodig hebben. Altijd met het doel om de ouder-kind relatie te herstellen zodat het kind weer (veilig) thuis kan wonen. Vanzelfsprekend hebben zowel ouders als kind een heftige en emotionele tijd achter de rug. Een hulpverlener begrijpt dit en helpt hierbij door een plan op te stellen met onder andere een omgangsregeling. In deze omgangsregeling staat alles over het contact tussen ouders en kind, hoe vaak, hoe lang, wanneer en waar ouders en kind elkaar kunnen zien. Daarbij wordt een plan opgesteld met het doel dat het kind uiteindelijk weer kan wonen bij de ouders.

Terugplaatsing

Voor de ontwikkeling van het kind is het erg belangrijk dat het kind vroegtijdig weet waar het aan toe is. Mag het kind weer naar huis of moet het kind in een pleeggezin blijven? Dit moet voor kinderen jonger dan vijf binnen een half jaar na uithuisplaatsing worden bepaald en voor kinderen vanaf vijf jaar moet dit binnen een jaar. Is de situatie thuis voldoende verbeterd om het kind weer thuis te mogen laten wonen? Uw hulpverlener zal dit met u bespreken en gaat na welke hulp u hebt gehad en wat u eraan heeft gedaan om de thuissituatie voor het kind te verbeteren. Na terugplaatsing blijft uw hulpverlener betrokken om u en uw kind te helpen waar nodig. Is het niet mogelijk dat het kind weer terug gaat wonen bij de ouders, dan blijft contact tussen ouder en kind mogelijk. U blijft immers altijd de ouder van uw kind en voor de ontwikkeling van uw kind is het enorm belangrijk dat hij of zij weet wie de ouders zijn. Ook hierbij helpt uw hulpverlener door een plan op te stellen hoe de relatie kan worden onderhouden.

Veelgestelde vragen over uithuisplaatsing

Vragen van ouders

Ik denk er over om mijn zoon/dochter/kind vrijwillig uit huis plaatsen. Met wie kan ik hierover praten?

Is de thuissituatie zo gespannen dat je er over nadenkt om je kind/ kinderen vrijwillig uit huis te laten plaatsen? Dan is de eerste stap om hulp te vragen aan één van onze hulpverleners.

Wat moet ik doen als mijn kind onhandelbaar is?

Het is per situatie verschillend hoe het best kan worden omgegaan met een kind dat onhandelbaar gedrag vertoont, maar belangrijk is om het gedrag niet te belonen. Als een kind onhandelbaar gedrag vertoont, omdat het zijn zin niet krijgt, probeer dan niet toe te geven, hoe moeilijk dat ook is. Word boos voordat u echt boos wordt, zodat het makkelijk is om rust te bewaren en een positieve houding aan te nemen. Spreek met uw partner regels af en houd jullie allebei hieraan (geen uitzonderingen!)

Als u het gevoel heeft dat u uw kind niet meer meer aankan, wordt opvoeding een lastige taak. Het beste wat u kunt doen is hulp vragen binnen uw directe omgeving of contact opnemen met één van onze medewerkers via het contactformulier.

Waar gaat mijn kind heen als deze uit huis wordt geplaatst?

Als eerst wordt geprobeerd het kind bij familie of bekenden onder te brengen. Dit wordt netwerkpleegzorg genoemd. Is dit niet mogelijk? Dan zal het kind naar een pleeggezin of tehuis gaan.

Kun je een meerderjarig kind uit huis plaatsen?

Het is mogelijk dat een meerderjarig kind uit huis geplaastst geplaatst. Het kind is namelijk niet meer onder het gezag van de ouders. Echter blijven ouders wel tot en met het 21e levensjaar onderhoudsplichtig.

Wat is het hoofdverblijf van een kind?

Het hoofdverblijf van een kind is de plek waar het kind zijn of haar hoofdverblijfplaats heeft en daar staat ingeschreven bij de gemeente. Meestal is dit bij een van de ouders in het geval van scheiding. Deze ouder kan dan aanspraak maken op kinderbijslag.

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg is dat kinderen (tijdelijk) bij een ander gezin wonen: een pleeggezin. Dit is alleen mogelijk bij kinderen tot 21 jaar oud. De intentie van pleegzorg is tijdelijk, zodat het kind uiteindelijk weer bij zijn of haar eigen ouders kan wonen. In sommige gevallen is dat niet mogelijk. Dan zal het pleeggezin de opvoeding langer op zich nemen.

Vragen van  kinderen

Wat als je ouders je uit huis plaatsen?

Afhankelijk van je leeftijd kunnen ouders hun kinderen wel of niet uit huis plaatsen. Kinderen onder de 18 kunnen niet zomaar uit huis worden geplaatst. Bij kinderen vanaf 18 jaar verloopt dit anders, omdat je ouders niet meer het gezag over je hebben. Je ouders blijven wel onderhoudsplichtig tot je 21e, dit betekent dat ze nog wel voor je moeten blijven zorgen. Een professionele hulpverlener helpt je hierbij, je bent niet alleen!

Kunnen je ouders je zomaar uitschrijven?

Minderjarige kinderen kunnen niet zomaar worden uitgeschreven bij hun ouders. Tot je 18e verjaardag hebben je ouders de plicht om voor je te zorgen.

Kan je op je 17e alleen wonen?

Ja, je kunt op je 17e alleen wonen. Dit kan met begeleid zelfstandig wonen (CBAW). Je kunt voor CBAW in aanmerking komen vanaf je 17e en tot maximaal tot je 21. De voorwaarde is wel dat je ouders ook akkoord moeten gaan.

Kan je als 17-jarige een hypotheek afsluiten?

Nee, als 17-jarige kun je geen hypotheek afsluiten. Je bent dan namelijk nog minderjarig en volgens de wet zijn minderjarigen handelingsonbekwaam, waardoor je geen grote rechtshandelingen mag uitvoeren. Het afsluiten van een hypotheek is er ook van.

Groeii biedt hulp

Groeii biedt praktische begeleiding aan mensen die het moeilijk vinden om hun dagelijks leven te organiseren. Wat uw vraagstuk ook is, onze hulpverleners stellen uw wensen centraal en doen er alles aan om de doelen die wij samen opstellen te bereiken. Wilt u meer informatie over uithuisplaatsing en het voorkomen daarvan? Wij staan voor u klaar.

Contact opnemen