Kinderen van 18 zijn geen kinderen meer, maar volwassen mensen. 18 is een bijzondere leeftijd. Tieners van 18 mogen zelfstandig autorijden, alcohol drinken en meer dingen die ze hiervoor niet mochten van de wet. Met deze nieuwe mogelijkheden komen echter ook meer verantwoordelijkheden. En deze verantwoordelijkheden kunnen zorgen voor meer stress en een hogere sociale druk. Daarnaast ontwikkelen 18-jarigen zich meer. Ze komen steeds beter te weten wie ze zijn en wat ze willen. Dat kan thuis voor problemen zorgen als ze zich niet (meer) kunnen vinden in de huisregels. Het gevolg hiervan kan zijn dat ze onhandelbaar gedrag vertonen.

Hebben jullie thuis een onhandelbaar kind van 18 jaar en weten jullie je geen raad meer? Groeii biedt praktische begeleiding aan alle ouders die hiermee worstelen.

onhandelbaar kind van 18 jaar - groeii

Onhandelbare kinderen zijn vaak onbegrepen

Soms wordt een kind onhandelbaar genoemd als de ouders het kind niet meer in de hand hebben, ook als het kind 18 jaar is. Het kind luistert niet naar de ouders, waardoor het veel straf krijgt en de ouders vaak boos zijn. Hierdoor komt het gezin in een vicieuze cirkel terecht die moeilijk te doorbreken is. Het boos worden en straf geven werkt niet, dus dient er een andere oplossing voor bedacht te worden.

Jeugd en opvoedhulp voor kinderen van 18 jaar

Groeii biedt ondersteuning bij met onhandelbare kinderen van alle leeftijden (zo ook van 18 jaar) en kan ouders helpen hun kind beter te begrijpen. Door antwoord te geven op vragen als “waarom heeft het kind aggressie?” of “waarom luistert het kind niet?” kunnen de ouders anders handelen en het begrip tussen kind en ouders verbeteren.

Waar komt een onhandelbaar kind van 18 jaar oud vandaan?

Het kan verschillende oorzaken hebben dat jullie kind van 18 jaar onhandelbaar wordt:

 • Onbegrip vanuit de ouders
 • Een situatie rondom een jonger broertje of zusje
 • Verkeerde vrienden
 • De pubertijd en mogelijke gedragsveranderingen die daarbij horen
 • Ouder/kind problematiek
 • Gezagsproblematiek
 • Alcohol en drugs
 • Groepsdruk
 • Problemen op school
 • Problemen met een bijbaan
 • Het zelfstandig worden
 • Bepaalde aandoeningen, zoals asperger, ADHD en/of een verstandelijke beperking

Het is verre van zelfsprekend dat 18-jarige kinderen het makkelijk hebben. Alle bovenstaande factoren kunnen ervoor zorgen dat ouders het kind minder goed begrijpen en begeleiden in de ontwikkeling. Dat is niets om je voor te schamen, maar wel belangrijk om tijdig aan de bel te trekken en op te lossen.

Groei mee met Groeii

Groeii biedt praktische begeleiding aan mensen die het moeilijk vinden om hun dagelijks leven te organiseren. Wat je vraagstuk ook is, onze hulpverleners stellen jouw wensen centraal en doen er alles aan om de doelen die wij samen opstellen te bereiken. Zo kunnen we je niet alleen helpen bij een onhandelbaar kind van 18 jaar oud, maar ook met: