Ook 16 is een leeftijd waarbij veel tieners problemen ervaren in het dagelijks leven. Het uitgaan begint rond deze leeftijd, de eerste vriendjes en vriendinnetjes komen eraan of wellicht het eerste bijbaantje. En alle social media idealen leggen de druk hoog. Heel begrijpelijk dat 16-jarigen het kunnen zien als een moeilijke periode in hun leven. Het zorgelijke kinderleven is voorbij en ze moeten belangrijke keuzes maken. Dit kan als gevolg hebben dat 16-jarigen onhandelbaar gedrag vertonen. Denk aan gedrag als schelden, een grote mond hebben, niet luisteren en drinken, roken of drugs gebruiken. Het is belangrijk om deze problemen tijdig te herkennen en aan te pakken.

Hebben jullie thuis een onhandelbaar kind van 16 jaar en weten jullie je geen raad meer? Groeii biedt praktische begeleiding aan alle ouders die hiermee worstelen.

onhandelbaar kind van 16 jaar - groeii

Onhandelbare kinderen zijn vaak onbegrepen

Soms wordt een kind onhandelbaar genoemd als de ouders het kind niet meer in de hand hebben, ook als het kind 16 jaar is. Het kind luistert niet naar de ouders, waardoor het veel straf krijgt en de ouders vaak boos zijn. Hierdoor komt het gezin in een vicieuze cirkel terecht die moeilijk te doorbreken is. Het boos worden en straf geven werkt niet, dus dient er een andere oplossing voor bedacht te worden.

Jeugd en opvoedhulp voor kinderen van 16 jaar

Groeii biedt ondersteuning bij met onhandelbare kinderen van alle leeftijden (zo ook van 18 jaar) en kan ouders helpen hun kind beter te begrijpen. Door antwoord te geven op vragen als “waarom heeft het kind agressie (verbaal/fysiek)?” of “waarom luistert het kind niet?” kunnen de ouders anders handelen en het begrip tussen kind en ouders verbeteren.

Waar komt een onhandelbaar kind van 16 jaar oud vandaan?

Het kan verschillende oorzaken hebben dat jullie kind van 16 jaar onhandelbaar wordt:

 • Onbegrip vanuit de ouders
 • Een situatie rondom een jonger broertje of zusje
 • Verkeerde vrienden
 • De pubertijd en mogelijke gedragsveranderingen die daarbij horen
 • Ouder/kind problematiek
 • Gezagsproblematiek
 • Alcohol en drugs
 • Groepsdruk
 • Problemen op school
 • Problemen met een bijbaan
 • Het zelfstandig worden
 • Bepaalde aandoeningen, zoals asperger, ADHD en/of een verstandelijke beperking

Het is verre van zelfsprekend dat 16-jarige kinderen het makkelijk hebben. Alle bovenstaande factoren kunnen ervoor zorgen dat ouders het kind minder goed begrijpen en begeleiden in de ontwikkeling. Dat is niets om je voor te schamen, maar wel belangrijk om tijdig aan de bel te trekken en op te lossen.

Groei mee met Groeii

Groeii biedt praktische begeleiding aan mensen die het moeilijk vinden om hun dagelijks leven te organiseren. Wat je vraagstuk ook is, onze hulpverleners stellen jouw wensen centraal en doen er alles aan om de doelen die wij samen opstellen te bereiken. Zo kunnen we je niet alleen helpen bij een onhandelbaar kind van 16 jaar oud, maar ook met: