Veel ruzies of spanningen ontstaan omdat de communicatie tussen mensen stroef verloopt. Door niet goed aan te geven wat je vindt, door geen grenzen te stellen of door geen afspraken met elkaar te maken ontstaat frustratie. Dat kan anders!

 Vaak staan gedragsproblemen niet op zichzelf maar zijn ze het resultaat van onbedoeld moeilijke interactie in het gezin. Daarom bekijken onze Groeii begeleiders naar het hele systeem waarin de cliënt leeft. We begeleiden mensen bij het aanbrengen van meer duidelijkheid en het consequent vasthouden aan afspraken waardoor het samen leven beter en makkelijker wordt.

Dit is bijvoorbeeld heel belangrijk wanneer je als jong volwassene nog bij je ouders woont en dit nog een tijd zo zal zijn. Of wanneer je gaat samenwonen of toewerkt naar zelfstandig wonen. We kijken samen met de client wat er allemaal bij deze situaties komt kijken en wat er nodig is om samen te leven. We gaan aan de slag met de vaardigheden die nog missen.

Meer informatie?

Onhandelbaar kind

Gezinscoaching

Hulp bij opvoeden

Jongeren coaching

Ambulante begeleiding