Wanneer opvoeden lastig is, is het belangrijk om hulp in te schakelen. Groeii helpt om patronen binnen een gezin te doorbreken en er ander gedrag voor in de plaats te zetten.

 Veel probleemgedrag bij kinderen is te herleiden naar hun mentale mogelijkheden. Zij worden vaak simpelweg niet begrepen omdat hun gedrag anders is dan ‘normaal’. Een diagnose helpt en geeft duidelijkheid. Maar, hoe ga je met de uitslag om zodat er zowel voor ouders als kind nieuwe mogelijkheden ontstaan? Groeii kijkt binnen het systeem wat er nodig en mogelijk is en geeft ouders en kind handvatten om probleemgedrag te vervangen door helpend gedrag.

Wij bieden opvoedondersteuning aan gezinnen en zijn ‘shadow’ op school. Hierbij begeleiden wij het kind 1-op-1 naar en op school, in samenwerking met de school. Zo krijgen we een goed beeld wat het kind nodig heeft en kunnen we leerkrachten helpen bij het laten groeien van hun leerling.

Meer informatie?

Onhandelbaar kind

Gezinscoaching

Hulp bij opvoeden

Jongeren coaching

Leerproblemen