Soms is het moeilijk om dagelijkse taken te organiseren en een goede dag of weekplanning te maken. Zowel thuis als misschien op het werk. Ook het structureren van het huishouden kan een uitdaging zijn. Samen met de cliënt maken we een haalbaar plan.

Je wilt wel alles regelen, maar je weet gewoon niet waar je moet beginnen. In die gevallen is hulp bij het maken van zowel kleine als grote plannen wel zo prettig. Net als tips en stappen om je plannen uit te voeren. De Groeii begeleider kijkt met de cliënt wat nuttig en noodzakelijk is en er wordt samen nagedacht over de oplossing. Daarbij is het voor ons belangrijk dat de nieuwe planning aansluit bij de omgeving zodat het nieuwe ritme daarin past en de kans van slagen groot is.

We kijken tijdens het maken van de planning of er bij de cliënt ruimte en interesse is voor hobby’s. Samen brengen we in kaart welke mogelijkheden er zijn en op welke plekken je dit kunt doen. Ook bij het zoeken en vinden van een baan helpen de Groeii begeleiders onze cliënten op weg. Als er extra ondersteuning op het werk nodig is, verzorgt Groeii dit ook.

Meer informatie?

Gezinscoaching

Jongeren coaching

Leerproblemen

Ambulante begeleiding

Financiële hulp