Als de doelen zijn bereikt, kijken we met elkaar wat er nodig is. Lukt het al helemaal zelfstandig, of is het fijn als wij op de achtergrond beschikbaar blijven.

 Na afronding van de begeleiding kunnen onze Groeii begeleiders nog steeds op de achtergrond beschikbaar blijven. Bijvoorbeeld door de inzet van de ondersteuning te verlagen naar 1 keer per maand voor een periode van een half jaar. Onze begeleiding richt zich dan op het onderhouden van de geleerde vaardigheden. In de praktijk zien wij dat dit op de lange termijn preventief werkt om een terugval te voorkomen.

Soms kiezen we in overleg met de cliënt en de verwijzer voor een terugvalpreventieplan. Hierin beschrijven we hoe we de cliënt minimaal ondersteunen om te voorkomen dat de oude patronen toch weer de kop opsteken. Veel cliënten ervaren het als prettig om te weten dat de mogelijkheid er is om hun Groeii begeleider af en toe nog te spreken.

Meer informatie?

Gezinscoaching

Jongeren coaching

Ambulante begeleiding