Dominique is een vrouw van 19 jaar oud en ontvangt sinds haar twaalfde jaar begeleiding vanuit Groeii.  

 
Dominique is vanwege gezinsproblematiek terecht gekomen bij Groeii voor begeleiding. Door een medebehandelaar van de GGZ kwam het gezin van Dominique terecht bij Groeii. Groeii was toen nog een heel klein bedrijfje waar ze begeleiding konden ontvangen met beschikking tot een persoonsgebonden budget. Voor Dominique voelde de zorg vanuit Groeii prettig, ze kreeg de begeleiding die goed bij haar paste. De Groeii begeleider pakte activiteiten op waar haar moeder toentertijd moeite mee had. Dit voelde voor Dominique als een “warm nest”. 
 
“Groeii heeft mij geholpen bij de moeilijke tijden thuis. Bijvoorbeeld bij ruzies of stress situaties. Er waren gezinsgesprekken die hielpen om meer inzicht te krijgen in de situatie thuis, die dan weer hielpen met het zoeken naar oplossingen. Deze gezinsgesprekken waren er elke schoolvakantie. Zowel mijn moeder als zus ontvangen begeleiding van Groeii. Ieder apart bereidde we deze gesprekken dan voor. Wat willen we gaan bespreken, hoe gaan we dit bespreken en hoe kunnen we een gepaste oplossing vinden met elkaar. Hierdoor leerden we op een gezonde manier emoties te uiten en grenzen aan te geven. Ook leerden we feedback te geven zonder met een vinger te wijzen.”
 

We leerden feedback te geven zonder met een vinger te wijzen

“Daarnaast hielp Groeii bij schoolwerk. Ze hielpen dan met het maken van planningen en huiswerk maken. Er was ook ondersteuning bij de gesprekken op school en met het maken van keuzes m.b.t. mijn opleiding en later dagbesteding/wonen.

Mijn begeleider van Groeii heeft mij geholpen met mijn zelfstandigheid. Ook ben ik door de hulp van Groeii zelfverzekerder, waardoor ik nu meer durf te vragen. Ik geef ook steeds beter mijn grenzen aan. Hier heb ik Groeii nog wel bij nodig hoor, zij zijn dan mijn stok achter de deur om te bouwen aan mijn toekomst.”

Groeii is er altijd voor mij

“Ik heb veel geleerd van Groeii, bijvoorbeeld dat vriendschappen belangrijk zijn. Ik heb inzicht gekregen in mijn beperking en dat andere deze beperkingen ook kunnen hebben. Je maakt dan makkelijker een klik en er is meer wederzijdse acceptatie.

Groeii is er altijd voor mij. Ik heb een vaste begeleidster die mij goed begrijpt en die ik altijd kan appen als er wat is. Ik vertrouw haar en gemaakte afspraken worden nagekomen. Dat vind ik heel erg fijn. Als Groeii er niet was geweest had ik minder positief in het leven gestaan. Ik ben op zo veel vlakken door Groeii gegroeid. Ik kan heel veel meer door de zorg die ik van ze heb ontvangen. Ik kan bijvoorbeeld na een route te hebben gepland zelfstandig reizen en fietsen. Daarnaast kan ik werken op mijn dagbesteding, kan ik steeds beter vragen stellen wanneer ik hulp nodig heb en leer te genieten van het moment. Groeii heeft voor veel positiviteit gezorgd.”