Groeii biedt gespecialiseerde begeleiding aan kinderen, gezinnen en (jong)volwassenen die vastlopen in hun dagelijks leven

Wat kan Groeii voor jou betekenen?

Ons jeugdhulp aanbod

Ons jeugdhulp aanbod

We bieden hulp binnen verschillende gecontracteerde producten binnen de Jeugdwet, waarbij we streven naar het bieden van maatwerk voor de cliënt. Benieuwd welke producten binnen ons Jeugdhulp aanbod vallen in jouw gemeente? Klik op onderstaande knop om een overzicht hiervan te bekijken.

Bekijk ons jeugdhulp aanbod
Ons WMO aanbod

Ons WMO aanbod

We bieden hulp binnen WMO aan cliënten in onderaannemerschap via GGZ Delfland en via Gemeente Den Haag. We maken gebruik van de kracht van de cliënt om zo dicht mogelijk te kunnen aansluiten bij de hulpvraag. Bekijk via onderstaande knop onze gecontracteerde WMO-producten binnen jouw gemeente. 

Bekijk ons WMO aanbod
Werkwijze

8-fasen methodiek

8-fasen methodiek
Digitaal aanmelden

Tijdens onze begeleiding zetten we onze cliënten in hun kracht om zo dicht mogelijk bij de hulpvraag te komen en resultaatgericht te werken. Hieronder lichten we deze werkwijze kort toe.

Fase 1: Aanmeldfase

Wanneer je een cliënt hebt aangemeld bij Groeii, neemt ons aanmeldteam contact met je op. Hierbij stellen wij vragen om een duidelijk beeld van de hulpvraag te vormen en te verduidelijken waar nodig. Aan de hand hiervan bespreken we of de aangeboden hulpvraag past bij onze organisatie.

Fase 2: Intakefase

Wanneer de beschikking van de cliënt binnen is, neemt het aanmeldteam contact op met de cliënt om een startzorggesprek in te plannen en af te nemen. Het kan natuurlijk zijn dat je als verwijzer hierbij aanwezig wil zijn. Laat dit ons weten bij de aanmelding van de cliënt.

Fase 3: Opstartfase

Een begeleider van Groeii neemt contact op met de cliënt. Dit is vanaf nu de vaste begeleider van de cliënt. Tijdens dit gesprek maken we afspraken rondom de begeleiding en staat het opstellen van het begeleidingsplan centraal. Hierop volgend start de begeleiding.

Fase 4: Analysefase

Aan de hand van verschillende activiteiten met de cliënt maken we een analyse van het functioneren van de cliënt op de verschillende leefgebieden. 

Fase 5: Planningsfase

We verwerken de gemaakte afspraken en bevindingen in het begeleidingsplan en nemen deze door met de clënt. Door dit document zijn de doelen van de cliënt helder en kan onze resultaatgerichte begeleiding van start gaan.

Fase 6: Uitvoeringsfase

Het uitvoeren van de gemaakte afspraken uit het begeleidingsplan gaat van start.

Fase 7: Evaluatiefase

Iedere 3 tot 4 maanden vindt er een tussenevaluatie plaats. We evalueren de doelen die zijn opgesteld aan de hand van de 7 levensgebieden; zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteit.

Fase 8: Uitstroomfase

We evaluaeren de geleverde zorg aan de cliënt en toetsen de cliënttevredenheid. We gaan na of er nazorg nodig is en of er een warme overdracht naar een andere zorgverlener wenselijk is. Hierna sluiten we de zorg af.

Werkgebied

Werkgebied team Westland

 • Midden-Delfland
 • Westland
 • Delft

Werkgebied team Haaglanden

 • Den Haag
 • Delft
 • Leidschendam-Voorburg
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Rijswijk
 • Voorschoten
 • Wassenaar
 • Zoetermeer

Onze begeleiding

Groeii begeleidt mensen die vastlopen in hun dagelijks leven. Tijdens onze begeleiding maken we gebruik van de kracht van de cliënt om zo dichtbij mogelijk te kunnen aansluiten bij de hulpvraag. 

Kom in contact
Agatha Jense

Agatha Jense

MEDEWERKER AANMELDTEAM

Na ruim 6 jaar te hebben gewerkt als Thuisbegeleider HBO bij Groeii, wat ik met veel plezier gedaan heb en waar ik veel heb mogen leren binnen de praktijk, heb ik een nieuwe functie binnen het aanmeldteam van Groeii. In deze functie zal ik verantwoordelijk zijn voor de aanmeldingen binnen Groeii en het eerste aanspreekpunt zijn voor zowel cliënten als verwijzers. Ik kijk er naar uit om de verbindende factor te zijn en samen te onderzoeken of Groeii aansluit bij de zorgvraag die er ligt! Wie weet spreken wij elkaar in de toekomst en stellen we samen doelen op die jou helpen in het dagelijks leven.

Channa Molendijk

Channa Molendijk

Medewerker aanmeldteam

Als medewerker van het aanmeldteam ben ik één van de eerste personen waar de verwijzer en/of de cliënt mee in contact zult komen. De basis voor een goed begin van de begeleiding begint bij de start. Bij het Startzorggesprek wordt er kennis gemaakt en wordt de hulpvraag in grote lijnen besproken. Niet alleen de opzet van de doelen worden daarin meegenomen, maar vooral ook wat zijn de krachten; wat gaat er allemaal goed. Het verbinden, iemand helpen om in zijn of haar kracht te komen te staan en om iemand doelen te helpen bereiken; dat vind ik het mooiste aan mijn vak! Ik hoop snel kennis te maken met jullie!

Het primaire proces van Groeii

ONZE HULP IS PRAKTISCH, DOELGERICHT EN FLEXIBEL. HIER ZIE JE DE STAPPEN VAN ONS PROCES. VAN AANMELDING TOT NAZORG. HEB JE EEN VRAAG? NEEM contact MET ONS OP!

1

Uitvragen zorgvraag

2

Verduidelijking hulpvraag

3

Zorg starten

4

Zorg evalueren

5

Zorg beëindigen