Het is onze passie om mensen te helpen groeien.

 Wij kijken altijd naar de (on)mogelijkheden en gaan daarmee aan de slag.Het is onze passie om mensen te helpen groeien door aan te sluiten bij hun (on)mogelijkheden en kwaliteiten

Groeii is een organisatie die praktische ambulante begeleiding biedt aan kinderen en (jong)volwassenen met een psychiatrische diagnose. Hierbij kijken we naar alle aspecten van hun dagelijks leven. Omdat gedrag bijna nooit op zichzelf staat, zien wij de cliënt en zijn omgeving als de belangrijkste factor. Het draait om het hebben van je eigen plek, erbij horen en daarnaast kunnen zijn en blijven wie je bent. Juist dit is vaak moeilijk door de gestelde psychiatrische diagnose en/of een (licht) verstandelijke beperking.

Wij richten onze begeleiding daarom op alle levensdomeinen zoals de woon- / leefsituatie, de sociale aspecten en het meedoen in de maatschappij. Onze hulp is praktisch, doelgericht en flexibel. Daarnaast beschikken we over alle benodigde certificering.