Voor onze zorg heb je een indicatie van de gemeente nodig. Als je die nog niet hebt, helpen we je bij het aanvragen ervan.

Groeii levert zowel zorg op basis van ZIN (Zorg in Natura) als PGB (Persoonsgebonden budget). Als je nog geen indicatie bij de gemeente hebt aangevraagd, helpen we je om dit te doen. Ben je minderjarig dan moet dit bij het Sociale Kern- of Wijkteam of bij een wettelijke verwijzer. Ben je meerderjarig dan helpen we je met de aanvraag bij de WMO.

Lees meer