Op een functionaris van Groeii BV is de WNT van toepassing voor Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. Deze functionaris was gedurende het jaar een “leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling” zie model 1a. 

WNT verantwoording Groeii BV 2022