Thema Financiën

Een jaar of vier geleden was ik de regie over mijn leven helemaal kwijt, ik had veel ruzie met iedereen en wist zelf niet waar dit vandaan kwam. Op het advies van een vriendin heb ik me toen aangemeld bij Groeii.

Groeii heeft mij stap voor stap geholpen met te bereiken waar ik nu sta. Allereerst heeft mijn begeleidster mij geholpen met de verwijzing naar de GGZ. Hierdoor kon ik gediagnosticeerd worden, waardoor een hoop puzzelstukjes al op zijn plek vielen.

Ik kom tot inzichten

Het fijne aan Groeii is dat zij op verschillende vlakken begeleiding geven. Wanneer mijn begeleidster komt, beginnen we vaak met een kopje thee en het doornemen van de afgelopen week. We bespreken dan wat er gebeurd is die week en of er dingen zijn waar ik tegenaan ben gelopen. Wanneer het nodig is en ik mij erg onrustig voel, gaan we even naar buiten om een wandelingetje te maken. Ook doen we soms een spel met kaartjes waar dan bijvoorbeeld vragen op staan zoals: ‘Hoe ga je met moeilijke vragen om?’ of ‘Wat doe je in een lastige situatie?’. Aan de hand van deze vragen kom ik dan weer tot inzichten. Daarbij helpt de begeleiding mij ook met de financiën, het aanbrengen van structuur en het voeren van gesprekken met mijn zonen en familie.

Wat betreft financiën, heeft mijn begeleidster mij geholpen met het aanmelden bij Vitis. Daarbij hebben we samen gekeken naar wie uit mijn netwerk mij bij mijn financiën kan ondersteunen. Op dit moment helpt mijn zus mij met mijn financiën. Wanneer ik vragen hierover heb aan mijn zus, vind ik het lastig om die te stellen. Deze vragen bereid ik dan vaak eerst voor met mijn begeleidster, zodat ik vervolgens zelfstandig of met mijn begeleidster ernaast, deze vragen kan stellen.

Samen brengen we sturctuur aan en bereiden we voor

Kijkend naar mijn dagelijks leven, helpt Groeii mij door het aanbrengen van structuur. Tijdens mijn begeleidingsmoment nemen wij mijn weekplanning door. Daarbij heb ik geleerd om meer rust te nemen en meer van mezelf te houden. Ik vond het altijd lastig om goed voor mezelf te zorgen. Door Groeii heb ik geleerd om meer tijd voor mezelf te nemen en af en toe extra lief te zijn voor mezelf. Daarbij ondersteunt Groeii mij wanneer ik een afspraak heb ergens of een telefoontje moet plegen met bijvoorbeeld het ziekenhuis of de gemeente. Door vooraf het gesprek voor te bereiden, bijvoorbeeld door vragen op post-its te schrijven, lukt het mij om uiteindelijk zelfstandig te bellen. Bovendien heb ik door de motivering van mijn begeleidster mijn Nederlandse lessen weer opgepakt, waardoor ik meer structuur en ritme in mijn week heb.

Wat betreft de begeleiding rondom mijn kinderen en familie, word ik geholpen door af en toe een familiegesprek te voeren of mijn familie in te schakelen wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld toen ik na een opname bij de GGZ weer thuiskwam. Voor mijn zoon was het lastig te begrijpen waarom ik opgenomen geweest was. Door hier samen met hem en mijn begeleidster over te praten werd er bij iedereen duidelijkheid gecreëerd. Daarbij vind ik het een prettig idee dat mijn zonen ook altijd aan kunnen sluiten bij een begeleidingsmoment en wij het dan ergens gezamenlijk over kunnen hebben.

Ik doe het zelf

Ondanks dat ik nog een aantal leerdoelen heb zoals, op tijd aan de bel trekken en om hulp vragen, heb ik dankzij de begeleiding van Groeii al flinke stappen gemaakt. Ik zou daarom aan iedereen die het niet meer overziet of de regie even kwijt is, adviseren om hulp te vragen. Je hoeft het niet alleen te doen. Het prettige aan de begeleiding vanuit Groeii vind ik dat ze je echt meenemen aan de hand, maar dat je het wel zelf moet doen. Je blijft zelf de regie houden over je leven.