Thema Samen leven

Mijn gezin heeft een lange hulpverleningsgeschiedenis, wat jaren geleden is gestart. Mijn thuissituatie was niet meer stabiel. Ik had te maken met veel ups-and-downs op verschillende vlakken in mijn leven.

De gezondheid van mijn zoon was één van die diepe momenten. Enkele jaren terug kreeg hij een zware rugoperatie wat ervoor zorgde dat hij 24/7 gebonden was aan zijn bed. Zoals je kan begrijpen heeft dit een grote impact gehad op iedereen in huis. Op een gegeven moment merkte wij dat wij niet meer functioneerden als gezin en het teveel voor ons werd. Via de huisarts zijn wij toen bij Groeii terecht gekomen.

Hulp bij dagelijks en sociaal leven

Bij de start van de begeleiding hebben we gezamenlijk gekeken naar welke hulpvragen ik heb. Dit waren voornamelijk hulpvragen op het gebied van dagelijks leven en sociaal leven. De voornaamste zaken die naar voren kwamen was het creëren van structuur bij mij zelf, rust inbouwen binnen het gezin, leren om “nee” te zeggen en mijzelf niet weg te cijferen en controle te nemen over mijn eigen leven. In de loop van de begeleiding ben ik ook samen met mijn begeleider tot het inzicht gekomen dat ik op sociaal en emotioneel vlak, ook tegen problemen aanloop wanneer het aankomt op contact met anderen. Ik trek mensen graag naar mij toe, maar kan hen ook heel hard weer afstoten als zij te dichtbij komen. Het is dan bijna niet meer mogelijk voor mij om hen binnen te laten. Momenteel zijn wij samen bezig om te kijken wat de oorzaak hiervan is. Om mij hierbij te helpen heb ik me samen met mijn begeleider, aangemeld bij de GGZ voor EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Dit is een vorm van therapie dat wordt toegepast bij het helpen verwerken van nare en ingrijpende ervaringen. Iets waar ik in mijn leven genoeg mee te maken heb gehad.

Mijn begeleider staat naast mij

De begeleider die ik heb staat altijd voor mij klaar. Ook in de moeilijke persoonlijke momenten. Anderhalf jaar geleden ging het heel goed thuis en waren wij bezig met het afbouwen van de begeleiding, totdat ik plotseling een diagnose kreeg van een kwaadaardige tumor. Het was enorm moeilijk voor mij om deze diagnose te accepteren en ik probeerde hier ook afstand van te nemen, door te doen alsof er niks aan de hand was. Mijn begeleider stond naast mij en hielp mij met het onder ogen zien van mijn diagnose en ondersteunde mij door bijvoorbeeld mee te gaan naar ziekenhuisafspraken. Het feit dat er al gewoon iemand mee was bood mij enorm veel geruststelling. De begeleiding werd heel makkelijk weer opgepakt, wat prettig was!

Mijn begeleider weet goed passend antwoord te geven op een manier dat begrijpelijk is voor mij. De zorg is heel laagdrempelig, wat voor mij prettig is, want dit sluit aan bij mijn manier van communiceren. Complimenten voor Groeii! Zij passen zich zoveel mogelijk aan op jouw behoeftes en staan daarmee echt naast jou: de cliënt.

In de afgelopen jaren gaat het in de thuissituatie veel beter. Er is meer rust in huis wat terug te zien is in de manier waarop wij met elkaar om gaan. Ook ik heb geleerd om beter om te gaan met mijn eigen emoties en om mijn eigen welzijn voorop te stellen. Ik ben er nog niet helemaal, maar ik heb sinds de start van de begeleiding al heel wat stappen vooruit gemaakt. Ik erken mijn valkuilen beter en kan hierdoor er sneller op inspelen met de vaardigheden die ik heb geleerd.

De aanpak die bij mij past

De laagdrempeligheid van Groeii maakt hen creatief. Is langskomen niet mogelijk? Dan gaat het via telefonisch contact, de app, videobellen of wordt er een afspraak op een ander moment ingepland. En in mijn geval, loop je tegen het feit aan dat het leggen van sociale contacten lastig voor je is? Dan kijkt Groeii naar hoe zij jou kunnen helpen bij het vergroten van je netwerk. Op één van de creatieve manieren hoe ik hieraan heb gewerkt is door sinds een halfjaar geleden lid te zijn geworden van de cliëntenraad van Groeii. Ik ben de notulist van de raad en ik kom samen met drie andere cliënten, en een begeleider, één keer in de maand bij elkaar. We bespreken dan bijvoorbeeld hoe we contacten kunnen leggen met andere organisaties of hoe we mensen uit het cliëntensysteem bij elkaar kunnen krijgen zodat zij elkaar ook kunnen ondersteunen.

Er wordt dus altijd naar mogelijkheden en oplossingen gezocht. De vraag die voorop staat bij Groeii is “Hoe kunnen we de cliënten helpen zodat het normale leven voor hen door kan blijven gaan”? Hierdoor voel ik mij altijd gezien en gehoord!