Nick is een cliënt van het eerste uur, maar inmiddels een volwassen jongeman van 22 jaar. 

 

In de afgelopen jaren hebben Nick, zijn zusje en zijn ouders ondersteuning ontvangen vanuit Groeii. De hulpvragen richten zich door de ontwikkeling van Nick en zijn zusje steeds weer op verschillende levensgebieden.

De begeleiding begon een paar jaar geleden met gezinsbegeleiding/opvoedondersteuning. Later werd dit meer gericht op de individuele hulpvragen van Nick en zijn zusje, waar hun ouders dan ook in betrokken bleven. Sinds de overgang van JW naar WMO richt de ondersteuning aan Nick vanuit Groeii zich met name op het herkennen en bespreken van lastige situaties en emoties, het toewerken naar meer zelfstandigheid en het op zoek gaan naar een passende woonplek waar Nick zich verder kan ontwikkelen als jongvolwassen.

Op de vraag hoe Nick de begeleiding vanuit Groeii ervaren heeft de afgelopen jaren, reageert hij; 'Ja best, goed, ik weet niet beter'. Nick is vaak kort van stof, waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan! 

Zijn moeder vult aan:
'Omdat Groeii al lange tijd betrokken is bij ons, is het ontvangen van hulp voor ons heel normaal geworden.  Wij ervaren het als een extra steuntje in de rug. Het is fijn om een vast aanspreekpunt te hebben bij iemand die luistert en ons kan helpen bij vragen die wij hebben.'

Ik wil toewerken naar meer zelfstandigheid

Samen met zijn moeder en begeleider blikt Nick terug op de afgelopen jaren:
“Groeii heeft mij bij een hoop dingen geholpen. Ik heb een betaalde baan die door de gemeente wordt gesubsidieerd. Groeii helpt mij hierbij door, wanneer het nodig is, langs te komen op mijn werk om te bespreken hoe het gaat. Als ik ergens tegen aan loop, dan maken we dit samen bespreekbaar en maken we afspraken hoe ik hier mee om kan gaan. 

Ook wandelen we regelmatig zodat ik mijn verhaal kan doen, of we gaan koken.

Ik ben nu op een punt gekomen in mijn leven dat ik op mijzelf wil wonen. Ik wil ervaren hoe dat is. Daarom ben ik samen met behulp van mijn begeleidster op zoek gegaan naar welke mogelijkheden er zijn op het gebied van zelfstandig/ begeleid wonen en zijn we bezig met een aanmelding. Ik wil toewerken naar meer zelfstandigheid en wil mijn eigen regels en keuzes kunnen maken zonder daarbij verantwoording af te hoeven leggen aan mijn ouders. Mijn begeleider helpt me hier goed bij door deze dingen met mij te bespreken.

Soms kijken mijn ouders anders tegen bepaalde situaties aan en zien zij gevaren waar ze mij voor willen beschermen. Zelf zie ik deze gevaren vaak niet of op een andere manier. Ik wil dan zelf ontdekken wat er gebeurt als ik ergens voor kies. Mijn begeleidster probeert hiermee dan te helpen een middenweg te vinden.

Groeii speelt al lang een vertrouwde rol in mijn leven

Op de vraag waarom er voor de hulp van Groeii gekozen is, vertellen Nick en zijn moeder dat Groeii al lang een vertrouwde rol speelt in hun leven.

“Groeii is fijn en vertrouwd omdat we het contact heel persoonlijk en benaderbaar vinden. De hulp werd ingezet op momenten dat het nodig was.

Er is altijd een luisterend oor en de thuisbegeleiders hebben voldoende kennis die zij toepassen. Ook is het fijn dat de zorg bij ons de afgelopen jaren is aangepast op de verschillende hulpvragen die ontstonden en nog steeds aanwezig zijn. Er bestaat altijd een kans op terugval, maar omdat Groeii een heel toegankelijke- en een stabiele factor is wordt deze kans verkleind.

Door de jaren heen is er natuurlijk wel wat veranderd en is de hulp voor Nick naar mate hij ouder werd veranderd. Maar ook daar zijn wij in mee gegroeid. Groeii stond nooit boven ons, maar naast ons.”