Percelen 1, 2, 3, 4 en 6 

Periodiek contact ten behoeve van nazorg door bekende begeleider, voorkomen/vroeg signaleren van terugval