Het resultaatgebied gezondheid draagt ertoe bij dat cliënten met behulp van begeleiding aandacht hebben voor hun gezondheid en het onderhouden en/of verbeteren daarvan.
 

Het resultaatgebied gezondheid draagt ertoe bij dat cliënten met behulp van ambulante begeleiding aandacht hebben voor hun gezondheid en het onderhouden en/of verbeteren daarvan. Ondersteuning binnen dit resultaatgebied kan onder meer gericht zijn op:

  • Het bewust worden van de consequenties van de gezondheidssituatie voor de cliënt en het cliëntsysteem;
  • Het intrinsiek motiveren om de gezondheidssituatie van de cliënt te verbeteren;
  • Motiveren tot leefstijlinterventies, gezond gedrag, valpreventie (voorbeelden).