Het resultaatgebied Huisvesting draagt ertoe bij dat cliënten met behulp van ambulante begeleiding een betaalbare en geschikte huisvesting hebben en kunnen houden.
 

Het resultaatgebied Huisvesting draagt ertoe bij dat cliënten met behulp van ambulante begeleiding een betaalbare en geschikte huisvesting hebben en kunnen houden. Hulp is onder meer gericht op een veilige, toereikende en (waar mogelijk) autonome huisvesting, die past bij de beperking die iemand mogelijk heeft. 

Ondersteuning binnen dit resultaatgebied kan onder meer gericht zijn op:

  • Het ondersteunen bij het vinden en behouden van een geschikte/gepaste woonruimte;
  • Het aanleren van bewonersvaardigheden (goede omgang met buren);
  • Het niet geven van overlast;
  • Het aanleren van vaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen.