Ondersteuning in resultaatgebied Financiën richt zich op het creëren en behouden van overzicht en controle op een gezonde financiële huishouding. 
 

Ondersteuning met fininacële hulp binnen dit resultaatgebied kan onder meer gericht zijn op: 

  • Het op orde krijgen en houden van administratie; 
  • Het uitgavepatroon in balans brengen en houden waardoor schulden verminderen;
  • Het genereren van inkomen dat aan basisbehoeften voldoet, zonder uitkering;
  • Het organiseren van adequaat financieel beheer.