Het kind ontvangt specialistische jeugdhulp, gericht op problemen die zijn ontstaan door opvoedingsproblematiek.

De inzet van de specialistische jeugd- en opvoedhulp is gericht op: 

  • Herstel of voorkoming van verergering van gedragsproblemen. 
  • Het gedrag en het realiseren van een blijvende verbetering in het functioneren.
  • Het systeem van het kind meenemen in de benodigde verandering. 

De hulp kan ook gericht zijn op het verbeteren van de interactie binnen het gezin.

Doelgroep

Gezinnen met een lichte opvoedingsproblematiek of ernstige opvoedingsproblematiek of multiproblematiek en zeer ernstige opvoedingsproblematiek.