Gezinsbegeleiding of gezinscoaching bestaat uit hulp in de thuissituatie die zowel aan ouder(s) als de jeugdige(n) wordt geboden. 

Ouder(s)/opvoeder(s) worden ondersteund bij het bieden van een goed en veilig opvoedklimaat voor de jeugdige (het kind). De jeugdige krijgt ondersteuning gericht op zijn of haar eigen ontwikkeling en het bereiken van ontwikkeldoelen. Daarnaast is de ondersteuning gericht op het effect dat de wijze van opvoeden kan hebben en de ouder-kindrelatie.

De ondersteuning draagt bij aan een veilige woonsituatie, waarin de kinderen/jongeren zich goed kunnen ontwikkelen. De ondersteuning is tevens gericht op de problemen op andere leefgebieden van het gezin of de gezinsleden die van invloed zijn op de opvoedsituatie, waarbij ouder(s) inzicht krijgen in de beperking of problematiek van hun kind of zichzelf, in de interactie tussen gezinsleden en de invloed daarvan op hun kind(eren). 

Doelgroep

Gezinnen waar de jeugdige en/of de ouder(s)/opvoeder(s) beperkt zijn in de zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem of een combinatie daarvan en/of de jeugdige problemen ervaart in de ontwikkeling als gevolg van een beperking van de ouder(s)/opvoeder(s). Ouder(s) zijn in staat om met de inzet van gezinsbegeleiding de jeugdige een veilig opvoedklimaat te bieden. Het gedrag van de jeugdige en de ouder(s)/opvoeder(s) is voorspelbaar en risico`s als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten. De jeugdige groeit op in een veilige omgeving.