Begeleiding is gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid met als doel het voorkomen van opname in een instelling. 

Het ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen. 

Om dit te realiseren wordt individuele ambulante begeleiding geboden bij: 

  • Het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden (persoonlijk functioneren, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, opvoeden en opgroeien, zingeving, financiën en administratie, wonen). 
  • Het aangaan en onderhouden van sociale contacten, aansluitend op wat passend is bij de jeugdige. 
  • Invulling geven aan participatie in de samenleving met het kind. 

Doelgroep

De jeugdige is beperkt in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan. De jeugdige heeft te maken met complexe problematiek waarvan de achterliggende oorzaak veelal bekend is. Zonder deze begeleiding kan de jeugdige niet goed in het gezin functioneren. 

Is de complexiteit van de jeugdige lichter? Bekijk dan individuele begeleiding licht

Is de complexiteit van de jeugdige zwaarder? Bekijk dan individuele begeleiding zwaar