Bij ambulante begeleiding op school komen begeleiding, zorg en onderwijs samen.

Bij ambulante begeleiding op school komen begeleiding, zorg en onderwijs samen. De begeleiding is gericht op individuele leerinhoudelijke ondersteuning, op het reguleren van gedrag, maar ook professionele praktische ondersteuning bij lichamelijke verzorging. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de school en de hulpverlener. 

Ambulante begeleiding is er voor kinderen en jongeren die door hun beperking of door gedragsproblemen binnen hun eigen onderwijsvorm onvoldoende tot leren kunnen komen. Ook is er begeleiding voor kinderen met een grote of specifieke zorgbehoefte.