Thuisbegeleider HBO

Groeii bied je de kans om samen te groeien.

 In juni 2020 ben ik afgestudeerd voor de opleiding social work. Binnen de opleiding leer je over de verschillende doelgroepen en de verschillende methodieken die je kan inzetten in de hulpverlening. Dit heeft mij dan ook gemotiveerd om te werken binnen een organisatie die je de mogelijkheid biedt om te werken met de diverse doelgroepen met verschillende problematieken en hulpvragen. Groeii is een organisatie waarbij er wordt gedacht in oplossingen en is erg flexibel.

Ik vind dat elk mens het recht heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Groeii biedt de mensen de kans om te werken aan hun (on)mogelijkheden door te kijken naar de kwaliteiten.

Sinds mijn 1ste gesprek met de werknemers wist ik dat dit het soort organisatie is waar ik graag wil werken. De laagdrempeligheid in de verschillende gesprekken die ik heb mogen ervaren heeft dit gevoel bij mij teweeggebracht. Dit is dan ook de manier waarop de gesprekken met cliënten gevoerd worden. Deze manier van begeleiden zorgt ervoor dat de cliënt geen drempel ervaart in gesprekken en de begeleider alles kan vertellen. Op deze manier kunnen wij beter aan de doelen werken om de doelen uiteindelijk ook te behalen.