Thuisbegeleider HBO

Dat de cliënt zich gehoord en gezien voelt vind ik een belangrijk uitgangspunt.

Nadat ik de opleiding Toegepaste Psychologie heb afgerond met daarbinnen de gevolgde minors Levenslooppsychologie en Psychiatrie, ben ik bij Groeii komen werken. De manier van ambulante begeleiding op diverse locaties met uiteenlopende hulpvragen die voorbijkomen, is iets waar ik energie uit haal. 

Dat de cliënt zich gehoord en gezien voelt vind ik een belangrijk uitgangspunt. Ik kijk er dan ook erg naar uit om samen te ontdekken op welke wijze we stappen gaan maken en doelen behalen, waarbij de cliënt regie in eigen handen ervaart.