Het resultaatgebied daginvulling draagt ertoe bij dat cliënten mt behulp van ambulante begeleiding op zinvolle wijze de dagen (kunnen) invullen onder toezicht of met ondersteuning.
 

Het resultaatgebied Huisvesting draagt ertoe bij dat cliënten met behulp van ambulante begeleiding een betaalbare en geschikte huisvesting hebben en kunnen houden. Ondersteuning binnen dit resultaatgebied kan onder meer gericht zijn op: 

  • Het participeren in de samenleving;
  • Het bieden van een dagprogramma/dagbesteding waaraan cliënten kunnen deelnemen als zij niet in staat om zelfstandig hun dag in te vullen, waarbij het maximale uit de cliënt wordt gehaald.